Dne 20. srpna 2014 byla firma Tridex a.s. úředně zapsána do Obchodního rejstříku.