Návrh konceptu

Někdy se může stát, že zákazník má jen představu o funkci stroje a výběr technologie či princip (montáže, transportu, nanášení, manipulace...) přenechá dodavateli. Jsme připraveni s Vámi projít možná technologická řešení, provést testy způsobilosti, hledat optimální řešení a to zejména z pohledu nákladovosti projektu.